Intermuza 2006 - I miejsce Micha≥ Grobelny
Wykonanie: Adam Szendzielorz