Intermuza 2007 - I miejsce Micha≥ Firla
Wykonanie: Adam Szendzielorz