Intermuza 2015
Wyniki XII Europejskiego Festiwalu INTERMUZA
Wykonanie: Adam Szendzielorz