MIEJSKI KLUB im. JANA KIEPURY

41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 65

ECK Sekretariat

tel. (+48) 32 788-33-60
fax. (+48) 32 788-33-67
sekretariat@kiepura.pl
Wykonanie: Adam Szendzielorz