PROGRAM FESTIWALU
FESTIWAL ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ETAPOWO;

I ETAP
ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE (eliminacje na podstawie przesłanych mat. demo)
1. do dnia 30. kwietnia 2015 r.
- uczestnicy z terenu kraju (w tym także osoby niepełnosprawne) przesyłają kartę zgłoszenia oraz nagranie demo z prezentacją dwóch utworów. Na tym etapie o zakwalifikowaniu do półfinału decyduje jury po przesłuchaniu nagrań. Werdykt Jury zostanie podany do wiadomości; 15 maja 2015 r. (e-mailowo, telefonicznie i tradycyjną pocztą),

ELIMINACJE REGIONALNE (eliminacje po indywidualnej prezentacji wokalnej)
1. do dnia 30. kwietnia 2015 r.
- uczestnicy z terenu miasta Sosnowca i z regionu przesyłają same karty zgłoszeń.
2. dnia 9. maja 2015 r. o godz. 10.00 w sali Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65 odbędą się przesłuchania wokalne uczestników z województwa śląskiego. UWAGA ! Miejsce odbywania się przesłuchań może ulec zmianie.

II ETAP
PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE
- 23 maja 2015 r. godz. 10.00 – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu ul. Warszawska 2 tzw. Muza przesłuchania z udziałem osób wytypowanych na podstawie I etapu.

KONCERT FINAŁOWY
- 23. maja 2015 r. koncert galowy – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu . Warszawska 2 tzw. Muza
- W koncercie wystąpią laureaci tegorocznego festiwalu, oraz gwiazdy wieczoru.
Wykonanie: Adam Szendzielorz